Omada Software Controller

 • Quản lý tập trung đến 1.500 điểm truy cập Omada, Switch JetStream và Router SafeStream*
 • Truy cập Cloud để quản lý mọi lúc mọi nơi.
 • Ứng dụng Omada giúp quản lý thuận tiện hơn.
 • Quản lý hàng loạt, quản lý nhiều trang web và cập nhật firmware từ xa mang lại lợi ích cho việc bảo trì mạng.
 • Bảng điều khiển dễ sử dụng giúp bạn dễ dàng xem trạng thái mạng theo thời gian thực và kiểm tra việc sử dụng mạng và phân phối lưu lượng.
 • Cấu trúc liên kết mạng giúp quản trị viên CNTT nhanh chóng xem và khắc phục sự cố kết nối trong nháy mắt.

Chi tiết sản phẩm

 • Quản lý tập trung đến 1.500 điểm truy cập Omada, Switch JetStream và Router SafeStream*
 • Truy cập Cloud để quản lý mọi lúc mọi nơi.
 • Ứng dụng Omada giúp quản lý thuận tiện hơn.
 • Quản lý hàng loạt, quản lý nhiều trang web và cập nhật firmware từ xa mang lại lợi ích cho việc bảo trì mạng.
 • Bảng điều khiển dễ sử dụng giúp bạn dễ dàng xem trạng thái mạng theo thời gian thực và kiểm tra việc sử dụng mạng và phân phối lưu lượng.
 • Cấu trúc liên kết mạng giúp quản trị viên CNTT nhanh chóng xem và khắc phục sự cố kết nối trong nháy mắt.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Omada Software Controller”