Bóng Đèn Wi-Fi Thông Minh Tapo, Điều Chỉnh Ánh Sáng – Tapo L520E

 • Điều chỉnh độ sáng thông minh – Phát ra ánh sáng tượng tự ánh sáng ban ngày 4000K tạo sự thoải mái, làm cho các vật thể sống động và chân thực.
 • Thuận tiện với chế độ Cài đặt sẵn – Bạn đã tìm thấy ánh sáng tốt nhất cho một môi trường làm việc ấm cúng? Lưu nó làm cài đặt của bạn mà bạn có thể chỉ cần chọn trước.
 • Lên lịch (Đặt thời gian của bạn) – Tạo lịch bật / tắt thông thường với độ sáng bạn đã đặt.
 • Lên lịch (Chế độ Hoàng Hôn và Bình Minh) – Tự động kích hoạt đèn theo múi giờ của bạn.
 • Điều Khiển Bằng Giọng Nói – Quản lý đèn bằng lệnh thoại của bạn qua Tapo hoạt động với Amazon Alexa và Google Assistant.
 • Điều Khiển Từ Xa – Lấy điện thoại và mở Ứng dụng Tapo để điều khiển đèn từ xa.
 • Chế Độ Vắng Nhà – Tự động mô phỏng một người nào đó đang ở nhà để làm sợ hãi những vị khách không mong muốn.

Product Description

 • Điều chỉnh độ sáng thông minh – Phát ra ánh sáng tượng tự ánh sáng ban ngày 4000K tạo sự thoải mái, làm cho các vật thể sống động và chân thực.
 • Thuận tiện với chế độ Cài đặt sẵn – Bạn đã tìm thấy ánh sáng tốt nhất cho một môi trường làm việc ấm cúng? Lưu nó làm cài đặt của bạn mà bạn có thể chỉ cần chọn trước.
 • Lên lịch (Đặt thời gian của bạn) – Tạo lịch bật / tắt thông thường với độ sáng bạn đã đặt.
 • Lên lịch (Chế độ Hoàng Hôn và Bình Minh) – Tự động kích hoạt đèn theo múi giờ của bạn.
 • Điều Khiển Bằng Giọng Nói – Quản lý đèn bằng lệnh thoại của bạn qua Tapo hoạt động với Amazon Alexa và Google Assistant.
 • Điều Khiển Từ Xa – Lấy điện thoại và mở Ứng dụng Tapo để điều khiển đèn từ xa.
 • Chế Độ Vắng Nhà – Tự động mô phỏng một người nào đó đang ở nhà để làm sợ hãi những vị khách không mong muốn.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bóng Đèn Wi-Fi Thông Minh Tapo, Điều Chỉnh Ánh Sáng – Tapo L520E”