USB ZIGBEE DONGLE

USB ZigBee dongle có chức năng nhận và phát đường truyền Zigbee 3.0 từ các thiết bị thông minh
đến bộ điều khiển trung tâm FPT Play Box S

Danh mục: Từ khóa:

Product Description

USB ZigBee dongle có chức năng nhận và phát đường truyền Zigbee 3.0 từ các thiết bị thông minh
đến bộ điều khiển trung tâm FPT Play Box S

Tần suất 2.405 – 2.485 GHz
Tốc độ 250 Kbaud
Tiêu thụ năng lượng <20mA (nhận) <25mA (truyền)
Kích thước 4.1 x 1.6 cm
Độ dày 1.6 cm

There are no reviews yet.

Be the first to review “USB ZIGBEE DONGLE”