Thiết bị mở rộng mạng âm tường SH-RE-A-Pro bản Luxury

  • Thiết bị mở rộng mạng âm tường SH-RE-A-Pro bản Luxury
  • Thiết bị có chức năng dẫn đường cho các thiết bị trong hệ thống smarthome
  • Kết nối với server hệ thống, đảm bảo cường độ sóng để các thiết bị kết nối ổn định, thông suốt.
  • Các thiết bị liên kết với nhau tạo thành mạng xương sống Backbone của hệ thống nhà thông minh smarthome.

2.200.000 

So sánh

Chi tiết sản phẩm

  • Thiết bị mở rộng mạng âm tường SH-RE-A-Pro bản Luxury
  • Thiết bị có chức năng dẫn đường cho các thiết bị trong hệ thống smarthome
  • Kết nối với server hệ thống, đảm bảo cường độ sóng để các thiết bị kết nối ổn định, thông suốt.
  • Các thiết bị liên kết với nhau tạo thành mạng xương sống Backbone của hệ thống nhà thông minh smarthome.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết bị mở rộng mạng âm tường SH-RE-A-Pro bản Luxury”