Thiết Bị Đo Nhiệt Độ & Độ Ẩm Thông Minh Tapo – Tapo T310

  • Giám Sát Nhanh & Chính Xác – Phát hiện nhiệt độ và độ ẩm bằng cảm biến do Thụy Sĩ sản xuất có độ chính xác cao. Thu thập và cập nhật dữ liệu cứ sau 2 giây. (Độ chính xác: ±0.3 °C, ±3% RH)
  • Tự Động Hóa  – Tự động bật/tắt thiết bị điện tử gia dụng khi cài đặt nằm ngoài phạm vi đặt trước của chúng.
  • Lưu Trữ Dữ Liệu Miễn Phí & Đồ Họa Trực Quan – Ghi lại dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm, đồng thời tạo các bản tóm tắt dữ liệu định kỳ.
  • Thông Báo Cảnh Báo Úng Dụng – Nhận thông báo tức thì trên điện thoại của bạn bất cứ khi nào mức nằm ngoài phạm vi đặt trước.

Product Description

  • Giám Sát Nhanh & Chính Xác – Phát hiện nhiệt độ và độ ẩm bằng cảm biến do Thụy Sĩ sản xuất có độ chính xác cao. Thu thập và cập nhật dữ liệu cứ sau 2 giây. (Độ chính xác: ±0.3 °C, ±3% RH)
  • Tự Động Hóa  – Tự động bật/tắt thiết bị điện tử gia dụng khi cài đặt nằm ngoài phạm vi đặt trước của chúng.
  • Lưu Trữ Dữ Liệu Miễn Phí & Đồ Họa Trực Quan – Ghi lại dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm, đồng thời tạo các bản tóm tắt dữ liệu định kỳ.
  • Thông Báo Cảnh Báo Úng Dụng – Nhận thông báo tức thì trên điện thoại của bạn bất cứ khi nào mức nằm ngoài phạm vi đặt trước.
  • Cài Đặt Linh Hoạt – Treo nó bằng dây buộc, gắn nó lên bề mặt bằng keo hoặc nam châm, hoặc chỉ cần đặt nó trên bàn.
  • Yêu Cầu Hub– Cần có Tapo Smart Hub (H100).

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết Bị Đo Nhiệt Độ & Độ Ẩm Thông Minh Tapo – Tapo T310”