Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng có giá treo 10/100Mbps – TL-SF1024

  • 24 cổng RJ45 10/100M.
  • Công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến có thể tiết kiệm đến 40%
  • Hỗ trợ MAC address self-learning và auto MDI/MDIX.
  • Hộp thép chuẩn 13-inch có giá treo.

Product Description

  • 24 cổng RJ45 10/100M.
  • Công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến có thể tiết kiệm đến 40%
  • Hỗ trợ MAC address self-learning và auto MDI/MDIX.
  • Hộp thép chuẩn 13-inch có giá treo.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng có giá treo 10/100Mbps – TL-SF1024”