Omada Cloud-Based Controller

 • Hoàn toàn tồn tại trên Cloud.
 • Không cần đầu tư thêm bộ điều khiển phần cứng và lắp đặt tại cơ sở của khách hàng.
 • Quản lý tập trung cho các điểm truy cập Omada không giới hạn, Switch JetStream và Router SafeStream. *
 • Truy cập Cloud để quản lý từ mọi nơi, mọi lúc.
 • Hỗ trợ Cung cấp Zero-Touch để triển khai hiệu quả và giảm chi phí triển khai, vận hành và bảo trì tổng thể.
 • Ứng dụng Omada để quản lý thuận tiện.
 • Bảng điều khiển dễ sử dụng giúp bạn dễ dàng xem trạng thái mạng theo thời gian thực và kiểm tra việc sử dụng mạng và phân phối lưu lượng.

Product Description

 • Hoàn toàn tồn tại trên Cloud.
 • Không cần đầu tư thêm bộ điều khiển phần cứng và lắp đặt tại cơ sở của khách hàng.
 • Quản lý tập trung cho các điểm truy cập Omada không giới hạn, Switch JetStream và Router SafeStream. *
 • Truy cập Cloud để quản lý từ mọi nơi, mọi lúc.
 • Hỗ trợ Cung cấp Zero-Touch để triển khai hiệu quả và giảm chi phí triển khai, vận hành và bảo trì tổng thể.
 • Ứng dụng Omada để quản lý thuận tiện.
 • Bảng điều khiển dễ sử dụng giúp bạn dễ dàng xem trạng thái mạng theo thời gian thực và kiểm tra việc sử dụng mạng và phân phối lưu lượng.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Omada Cloud-Based Controller”