NÚT BẤM NGỮ CẢNH KHÔNG DÂY

• Tắt toàn bộ đèn khi ra khỏi nhà với 1 nhấn
• Bật toàn bộ đèn về đến nhà với nhấn đúp
• Giữ để chỉnh độ sáng bóng đèn trong nhà
• Tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng

Product Description

• Tắt toàn bộ đèn khi ra khỏi nhà với 1 nhấn
• Bật toàn bộ đèn về đến nhà với nhấn đúp
• Giữ để chỉnh độ sáng bóng đèn trong nhà
• Tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng

• Chất liệu Nhựa, lõi đồng (bên trong)
• Kích thước 96 x 96 x 22.8 mm
• Pin CR2032
• Nhiệt độ hoạt động (-10 ÷ 55)˚C
• Chuẩn điều khiển Bluetooth Mesh 5.0
• Ngữ cảnh 12
• Màu sắc Trắng

There are no reviews yet.

Be the first to review “NÚT BẤM NGỮ CẢNH KHÔNG DÂY”