Module Quang MiniGBIC – TL-SM311LS

  • Module quang MiniGBIC Chế độ Single
  • Tương thích với dòng T3700, dòng T2700, dòng T2600, dòng T2500, dòng T1700, dòng T1600, dòng T1500, switch dòng 2/3/5 và MC220L
Danh mục: Từ khóa: ,

Product Description

  • Module quang MiniGBIC Chế độ Single
  • Tương thích với dòng T3700, dòng T2700, dòng T2600, dòng T2500, dòng T1700, dòng T1600, dòng T1500, switch dòng 2/3/5 và MC220L

There are no reviews yet.

Be the first to review “Module Quang MiniGBIC – TL-SM311LS”