Khóa thẻ từ KR9700

 • Phù hợp: Căn hộ, Biệt thự
 • Cách mở khóa: Thẻ từ, mật mã & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
 • Cấu tạo: Hợp Kim
 • Chuẩn ruột: 7035
 • Kích thước (mm): 219(dài) x 79.4(rộng) x 69(dày)
 • Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng)

4.400.000 

So sánh

Chi tiết sản phẩm

 • Phù hợp: Căn hộ, Biệt thự
 • Cách mở khóa: Thẻ từ, mật mã & chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp.
 • Cấu tạo: Hợp Kim
 • Chuẩn ruột: 7035
 • Kích thước (mm): 219(dài) x 79.4(rộng) x 69(dày)
 • Đố cửa (mm): 38(dày) x 105(rộng)

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khóa thẻ từ KR9700”