Hub Thông Minh Tapo Có Chuông Báo – Tapo H100

  • Kết Nối Tầm Xa Đáng Tin Cậy – Luôn kết nối các thiết bị phụ thông qua mạng không dây mạnh mẽ.
  • Giao Thức Không Dây Tiêu Thụ Điện Năng Thấp – Làm cho các thiết bị được kết nối hoạt động tiết kiệm năng lượng, hứa hẹn thời gian chờ lâu hơn.
  • Báo Động Thông Minh – Phối hợp với cảm biến thông minh Tapo để cảnh báo nguy hiểm hoặc ngăn chặn kẻ gian đột nhập.
  • Chuông Cửa Thông Minh – Ghép nối nó với Nút thông minh Tapo để xây dựng hệ thống chuông cửa thông minh của bạn, cùng với 19 nhạc chuông để lựa chọn.
  • Hệ Sinh Thái Tapo – Kết nối với tối đa 64 thiết bị thông minh để có trải nghiệm ngôi nhà thông minh phong phú và toàn diện.
Danh mục: Từ khóa: ,

Product Description

  • Kết Nối Tầm Xa Đáng Tin Cậy – Luôn kết nối các thiết bị phụ thông qua mạng không dây mạnh mẽ.
  • Giao Thức Không Dây Tiêu Thụ Điện Năng Thấp – Làm cho các thiết bị được kết nối hoạt động tiết kiệm năng lượng, hứa hẹn thời gian chờ lâu hơn.
  • Báo Động Thông Minh – Phối hợp với cảm biến thông minh Tapo để cảnh báo nguy hiểm hoặc ngăn chặn kẻ gian đột nhập.
  • Chuông Cửa Thông Minh – Ghép nối nó với Nút thông minh Tapo để xây dựng hệ thống chuông cửa thông minh của bạn, cùng với 19 nhạc chuông để lựa chọn.
  • Hệ Sinh Thái Tapo – Kết nối với tối đa 64 thiết bị thông minh để có trải nghiệm ngôi nhà thông minh phong phú và toàn diện.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hub Thông Minh Tapo Có Chuông Báo – Tapo H100”