Cảm Biến Chuyển Động Thông Minh Tapo – Tapo T100

 • Phát Hiện Phạm Vi Rộng – Ghi lại chuyển động cách xa tới 23 ft.(7m) và qua chế độ xem 120°.
 • Chuyển động-Kích hoạt đèn – Điều khiển đèn thông minh dựa trên chuyển động và lịch trình của bạn.
 • Tiết Kiệm Năng Lượng – Tự động bật các thiết bị thông minh được kết nối khi bạn đến và đi.
 • Cảnh Báo Ngay Lập Tức & Thông Báo Ứng Dụng – Cảnh báo cho bạn ở Chế độ vắng nhà về bất kỳ điều gì bạn muốn biết.
 • Chạy Bằng Pin – Thiết kế chạy bằng pin nhỏ gọn hỗ trợ hơn một năm sử dụng.
 • Lắp Đặt Dễ Dàng – Gắn nó bằng keo 3M kèm theo hoặc nam châm tích hợp.

Product Description

 • Phát Hiện Phạm Vi Rộng – Ghi lại chuyển động cách xa tới 23 ft.(7m) và qua chế độ xem 120°.
 • Chuyển động-Kích hoạt đèn – Điều khiển đèn thông minh dựa trên chuyển động và lịch trình của bạn.
 • Tiết Kiệm Năng Lượng – Tự động bật các thiết bị thông minh được kết nối khi bạn đến và đi.
 • Cảnh Báo Ngay Lập Tức & Thông Báo Ứng Dụng – Cảnh báo cho bạn ở Chế độ vắng nhà về bất kỳ điều gì bạn muốn biết.
 • Chạy Bằng Pin – Thiết kế chạy bằng pin nhỏ gọn hỗ trợ hơn một năm sử dụng.
 • Lắp Đặt Dễ Dàng – Gắn nó bằng keo 3M kèm theo hoặc nam châm tích hợp.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cảm Biến Chuyển Động Thông Minh Tapo – Tapo T100”