Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi AC2600 – RE650

 • Phạm vi mở rộng sóng vượt trội – Bốn ăng-ten cố định bên ngoài mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi*
 • 4 luồng Wi-Fi Băng tần kép AC2600 – Tốc độ 800Mbps trên 2.4GHz + 1733Mbps trên 5GHz đồng thời
 • 4×4 MU-MIMO** – Truyền dữ liệu đồng thời tới nhiều thiết bị để có hiệu suất nhanh hơn gấp 4 lần
 • Công nghệ Beamforming – Gửi tín hiệu Wi-Fi được nhắm mục tiêu đến từng thiết bị để có kết nối mạnh hơn
 • Cổng Gigabit Ethernet – Cung cấp kết nối có dây nhanh hơn cho TV thông minh, máy tính và máy chơi game console
 • Đèn tín hiệu thông minh – Giúp xác định vị trí tốt nhất để phủ sóng Wi-Fi tối ưu bằng cách cho biết cường độ tín hiệu ở vị trí hiện tại
 • Chế độ AP – tạo một điểm truy cập Wi-Fi mới để cải thiện mạng có dây của bạn với khả năng Wi-Fi
 • Ứng dụng Tether TP-LINK – Dễ dàng truy cập và quản lý mạng của bạn bằng mọi thiết bị di động iOS hoặc Android
 • Khả năng tương thích tối ưu – Mở rộng phạm vi sóng của bất kỳ router Wi-Fi hoặc điểm truy cập không dây nào***

Chi tiết sản phẩm

 • Phạm vi mở rộng sóng vượt trội – Bốn ăng-ten cố định bên ngoài mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi*
 • 4 luồng Wi-Fi Băng tần kép AC2600 – Tốc độ 800Mbps trên 2.4GHz + 1733Mbps trên 5GHz đồng thời
 • 4×4 MU-MIMO** – Truyền dữ liệu đồng thời tới nhiều thiết bị để có hiệu suất nhanh hơn gấp 4 lần
 • Công nghệ Beamforming – Gửi tín hiệu Wi-Fi được nhắm mục tiêu đến từng thiết bị để có kết nối mạnh hơn
 • Cổng Gigabit Ethernet – Cung cấp kết nối có dây nhanh hơn cho TV thông minh, máy tính và máy chơi game console
 • Đèn tín hiệu thông minh – Giúp xác định vị trí tốt nhất để phủ sóng Wi-Fi tối ưu bằng cách cho biết cường độ tín hiệu ở vị trí hiện tại
 • Chế độ AP – tạo một điểm truy cập Wi-Fi mới để cải thiện mạng có dây của bạn với khả năng Wi-Fi
 • Ứng dụng Tether TP-LINK – Dễ dàng truy cập và quản lý mạng của bạn bằng mọi thiết bị di động iOS hoặc Android
 • Khả năng tương thích tối ưu – Mở rộng phạm vi sóng của bất kỳ router Wi-Fi hoặc điểm truy cập không dây nào***

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi AC2600 – RE650”