Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600 – Archer T2E

  • Wi-Fi Băng Tần Kép AC600 – Khai thác tối đa mạng của bạn với tốc độ Wi-Fi lên đến 600 Mbps (433 Mbps trên băng tần 5 GHz và 200 Mbps trên băng tần 2.4 GHz)
  • Hỗ trợ MU-MIMO – Tăng cường thông lượng và hiệu quả mạng khi hoạt động với router MU-MIMO tương thích
  • Vùng Phủ Sóng Rộng – Kết nối Wi-Fi của bạn ở nhiều nơi trong nhà với ăng ten độ lợi cao phủ sóng mạnh mẽ
  • Hỗ trợ WPA3 – Cải thiện an ninh mạng với bảo vệ cá nhân và an toàn hơn
  • Khung đỡ ngắn và dài – tùy chọn giúp bạn linh hoạt trong việc lắp đặt

544.000 

So sánh

Chi tiết sản phẩm

  • Wi-Fi Băng Tần Kép AC600 – Khai thác tối đa mạng của bạn với tốc độ Wi-Fi lên đến 600 Mbps (433 Mbps trên băng tần 5 GHz và 200 Mbps trên băng tần 2.4 GHz)
  • Hỗ trợ MU-MIMO – Tăng cường thông lượng và hiệu quả mạng khi hoạt động với router MU-MIMO tương thích
  • Vùng Phủ Sóng Rộng – Kết nối Wi-Fi của bạn ở nhiều nơi trong nhà với ăng ten độ lợi cao phủ sóng mạnh mẽ
  • Hỗ trợ WPA3 – Cải thiện an ninh mạng với bảo vệ cá nhân và an toàn hơn
  • Khung đỡ ngắn và dài – tùy chọn giúp bạn linh hoạt trong việc lắp đặt

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600 – Archer T2E”