Bộ Chuyển Đổi Quang Điện WDM 10/100Mbps – MC112CS

  • Tương thích với các chuẩn 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX.
  • Tự động tương thích chế độ chuyển đổi bán song công / song công.
  • Áp dụng công nghệ WDM, truyền và nhận dữ liệu trên một sợi quang.
  • Mở rộng khoảng cách sợi lên tới 20km. !.

Chi tiết sản phẩm

  • Tương thích với các chuẩn 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX.
  • Tự động tương thích chế độ chuyển đổi bán song công / song công.
  • Áp dụng công nghệ WDM, truyền và nhận dữ liệu trên một sợi quang.
  • Mở rộng khoảng cách sợi lên tới 20km. !.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ Chuyển Đổi Quang Điện WDM 10/100Mbps – MC112CS”