Bộ Chia Tín Hiệu Desktop/Rackmount 24 Cổng Gigabit – TL-SG1024D

  • 24 cổng 10/100/1000Mbps.
  • Công nghệ tiết kiệm năng lượng sáng tạo giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.
  • Hỗ trợ tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX và đàm phán tự động.
  • Thiết kế cắm vào và sử dụng. !

Product Description

  • 24 cổng 10/100/1000Mbps.
  • Công nghệ tiết kiệm năng lượng sáng tạo giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.
  • Hỗ trợ tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX và đàm phán tự động.
  • Thiết kế cắm vào và sử dụng. !

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ Chia Tín Hiệu Desktop/Rackmount 24 Cổng Gigabit – TL-SG1024D”