Bộ Cảm Biến Tiếp Xúc Thông Minh Tapo – Tapo T110

  • Bảo vệ Cửa Ra Vào/ Cửa Sổ – Giám sát việc mở và đóng cửa sổ, cửa ra vào, tủ, tủ lạnh hoặc hộp thư trong thời gian thực.
  • Thông Báo Qua Ứng Dụng Tức Thì – Bưu kiện của bạn có bị khóa không? Tìm ra ngay lập tức với các thông báo tức thì.
  • Hỗ Trợ Hoạt Động Thông Minh – Kết nối các hoạt động với các thiết bị thông minh khác để chào mừng bạn trở về nhà.
  • Dễ Dàng Cài Đặt – Gắn vào hầu hết mọi bề mặt bằng keo 3M đi kèm.
  • Khả Năng Tương Thích Tuyệt Vời – Chỉ là một phần của hệ sinh thái Tapo tích hợp.

Product Description

  • Bảo vệ Cửa Ra Vào/ Cửa Sổ – Giám sát việc mở và đóng cửa sổ, cửa ra vào, tủ, tủ lạnh hoặc hộp thư trong thời gian thực.
  • Thông Báo Qua Ứng Dụng Tức Thì – Bưu kiện của bạn có bị khóa không? Tìm ra ngay lập tức với các thông báo tức thì.
  • Hỗ Trợ Hoạt Động Thông Minh – Kết nối các hoạt động với các thiết bị thông minh khác để chào mừng bạn trở về nhà.
  • Dễ Dàng Cài Đặt – Gắn vào hầu hết mọi bề mặt bằng keo 3M đi kèm.
  • Khả Năng Tương Thích Tuyệt Vời – Chỉ là một phần của hệ sinh thái Tapo tích hợp.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ Cảm Biến Tiếp Xúc Thông Minh Tapo – Tapo T110”